| תקנון שימוש

ברוכים הבאים לVos Natural cosmetics

1. האתר Vos natural cosmetics (להלן “אתר vos”) הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית
לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל, המציע למכירה את המוצרים באתר
ומנוהל ע”י ורד אורנשטיין סלוצקי. (להלן: “המוכר”)
לשאלות או הבהרות אתם מוזמנים ליצור קשר בכתובת מייל vos4me@gmail.com ותענו בהקדם.
2. כל המבצע פעולה כלשהי באתר מצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות
באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.
3. ברכישה רשאים להשתתף בני 18 ומעלה כשההשתתפות מותנית במסירת פרטים מזהים נכונים (שם, כתובת, טלפון,
וכתובת דואר אלקטרוני של הלקוח).

שמירה על פרטיות

1. האתר מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע אשר יוזן על ידי המשתמש אלא אם כן הדבר
נדרש לצורך ביצוע איזה מהפעולות על פי הוראות התקנון בכללותן, ו/או כנדרש על פי דין או כדי למנוע שימוש לרעה.
2. המשתמש יודע כי האתר ומפעיליו נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר,
על סודיות המידע בכדי להימנע מהעברתו לגורמים שלישיים חיצוניים
3. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינם בשליטת
האתר ו/או מפעיליו ו/או הנובעים מכוח עליון, לא יהיו האתר ומפעיליו אחראים לכל נזק
מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו באם מידע זהיאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
4. האתר ומפעיליו יוכלו להמשיך ולשמור כל מידע אישי של המשתמש, וכן כל מידע בכל הקשור לרכישותיו,
ללא הגבלת זמן, והמשתמש מצהיר ומאשר כי הוא נותן בזאת הסכמתו לאמור,
כמו גם הסכמתו כי יעשה במידע זה שימוש לצורך בדיקות וחישובים סטטיסטיים וכן כדי להציע למשתתף בעתיד, מוצרים נוספים כלשהם אשר ישווקו על ידי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.

קניין רוחני, זכויות יוצרים וסימני מסחר

1. האתר והתוכן המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, תמונות, טקסטים, כתבות, מאמרים,
צילומים, צרור רעיונות חלקי או כולל, כל מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר בין
שהינם רשומים ובין אם לא שייכים בלעדית לבעלי אתר “Vos”, ומוגנים ע”י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל.
2. חל איסור ואין על המשתמש להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, להציג, לשדר,
לבצע, ליצור עבודות נגזרות, להנפיק רישיון למכור, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי
כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמתה הכתובה והמפורשת של בעלי האתר “Vos” .
3. המשתמש מכיר בזכויות היוצרים הקיימות ומתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע
או כל שימוש בניגוד לאמור בדיני זכויות היוצרים פקודת זכויות היוצרים, באמנות בינ”ל
ו/או פגיעה בזכות יוצרים ו/או זכות קניין כלשהי, לרבות חוק הפטנטים, או כל חוק, צו או תקנה אחרת שהותקנה על פיהם, או לגרום לכל שינוי או סילוף במידע או בכל חלק במידע באתר.
4. לאתר יש זכות ללא הודעה מוקדמת לשנות את תקנון האתר בתנאי שפירסם את התקנון המעודכן באתר.
5. מקום השיפוט היחידי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר
הינו בתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב ועל השימוש באתר יחולו אך רק דיני מדינת ישראל.

אופן וצורת הרכישה באתר

1.כל אדם המחזיק כרטיס אשראי בר תוקף רשאי לקנות באתר.
2.הפריטים המוצעים למכירה באתר מלווים בתמונות אשר נועדו להמחשה בלבד.
3.ליד כל פריט מוצג מחירו של המוצר כולל מע”מ. המשתמש באתר יכול להוסיף
לסל הקניות כל פריט הקיים במלאי, לשנות כמויות להוסיף ולגרוע פריטים מסל
הקניות בכל עת. כמו כן, בסיום ההזמנה יש לגשת לקופה לצורך תשלום.
כדי לבצע תשלום של הקניה יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת,
כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי , כדי שההזמנה
תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע הקניה.

4. חיוב המזמין בגין עלות המוצר/או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס
אשראי או באמצעות אחת מהדרכים לקבלת תשלום המקובלות באתר. ההזמנה תאושר רק כאשר מוצר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי או בדרך שנקבעה מראש.
3. כל המבצע פעולה ו/או קנייה באתר בין אם היא טלפונית ובין אם היא דרך
האתר מצהיר כי קרא את תקנון האתר ומסכים לתנאים וכי לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה,
והדבר יהווה בסיס משפטי.
4. מפעיל האתר יוכל להפסיק או לשנות את מתן שירותי האתר, בין אם נתן הודעה
על כך מראש למשתמש ובין אם לא,, בלא שתהא להם כל חובה כלפי
מי מהמשתמשים ו/או צד ג’ אחר עם הפסקת או השינוי השירות.
5. המשתמש מודע לכך שכל שימוש באתר מבוצע על אחריותו בלבד.
6. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, וכל המוסר פרטים
כוזבים יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לאתר עקב כך.
7. האתר מאובטח בטכנולוגייה מתקדמת SSL secure shopping

המוצרים המוצגים באתר

1. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות.
ייתכן מקרה בו אותו המוצר יסופק ללקוח באריזה שונה מהמוצג באתר בשל
הבדלים באריזות שיש לעיתים במלאי היצרן. יתכנו הבדלים בין הגוונים/העיצובים המופיעים בתצלום,
לבין הגוון/העיצוב האמיתי של המוצר שיסופק.
2. אין האתר אחראי על שימוש או אופי השימוש במוצר שנרכש ותוצאותיו,
ומבצע ההזמנה יהיה אחראי באופן בלעדי לשימוש במוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר ותוצאותיו.
3. הלקוח מודע לכך כי המוצרים באתר הינם בקטגוריית מוצרי קוסמטיקה טבעיים
וכי המוצרים באתר עברו את בדיקות משרד הבריאות בישראל,
המוצרים ברישיון משרד הבריאות ומיוצרים באישור ופיקוח משרד הבריאות ומכון התקנים ועומדים בתקני GMP ו ISO22716 המחמירים לקוסמטיקה.
4. האתר “Vos” או מפעיליו/בעליו לא תהיה אחראית ולא תשא בכל נזק עקיף,
ישיר, תוצאתי או מיוחד, שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש
במוצרים הנמכרים באתר זה או מרכישה באמצעות האתר שלא על פי תקנון זה.
5. במכירת והצגת המוצרים באתר, אין משום המלצה או הבעת דעה או נתינת חוות דעת לגבי
אופי המוצרים, טיבם ותכונותייהם.

מועדי אספקה, הובלה ומשלוח

1. המוכר ידאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל
שהקלדת בעת הגשת הצעתך באתר ויפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים
בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף הפעולה של המוצרים או השירותים.
המוכר מתחייב לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי.
2. בנסיבות של איחור בשל כוח עליון כדוגמת שביתות, שריפה, שיטפון, מלחמה וכו’,
יידע האתר את הרוכש מייד עם היוודע דבר האיחור ותאפשר להם
לבחור בין המתנה לקבלת המוצר, או קבלת מוצר חלופי, או ביטול העסקה והשבת כספם.
3. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית המוכר רשאי להעמיד את
המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.
4. מועד אספקת המוצרים הוא עד 14 ימי עבודה (עסקים) הנספרים מיום אישור על
ביצוע העסקה מחברת האשראי.
5. אספקת המוצרים הנרכשים באתר תעשה על ידי המוכר דרך משלוח המוצר
לכתובת שנמסרה ע”י המשתמש מבצע ההזמנה בעת ביצוע ההזמנה.
6. האתר לא ישא באחריות כלפי מזמין המוצר\הציוד בגין תקלות או שיבושים במשלוח,
ובלבד שהאתר סיפק את המוצר למשלוח.
7. במקומות מרוחקים ונידחים, תיתכן תוספת תשלום בגין משלוח וזאת על פי
מחירון חברת המשלוחים.
8. משלוחים ישולמו לפי סך ההזמנה הכולל ובהתאם לצורת השילוח המתבקשת.
9. המוכר שומר לעצמו את הזכות שלא לספק מוצר מסוים, במידה שהמוצר אזל במלאי
או שחלה טעות במחיר/במפרט. במקרה כזה הלקוח יקבל הודעה על ביטול העסקה תוך 24 שעות.

אופן התשלום והרכישה באתר

1. הלקוח רשאי לשלם באמצעות כרטיס אשראי, המוצרים יישלחו ללקוח רק לאחר אישור ביצוע
עסקה מאת חברת האשראי.
2. האתר מאובטח בטכנולוגייה מתקדמת SSL secure shopping.
3. באמצעות העברה בנקאית או במזומן באיסוף עצמי, כל אלו יבוצעו בתיאום טלפוני עם שרות הלקוחות
בטלפון 09-7672630 / 054-6686656
4. הלקוח רשאי לבטל הזמנה ובתנאי שהאריזה סגורה והמוצר באותו מצב
כפי שנשלח תוך 14 יום מהגעת המשלוח. הלקוח מודע כי יהיה עליו לשלוח את המוצר לכתובת ממנו נשלחה ההזמנה ויהיה עליו לשלם את עלויות המשלוח .
5. הזיכוי עבור המוצרים שיוחזרו יהיה מלא (ובתנאי שהגיע למוכר במצב תואם לקבלת המשלוח) . הזיכוי יהיה באותו אמצעי תשלום שבו שילם הלקוח.
6. על הלקוח לבדוק את המוצר עם קבלתו. במידה שהלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום,
או בשונה ממה שהוזמן, רשאי הלקוח לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר,
על-ידי יצירת קשר בבקשה לביטול, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א- 1981. במקרים אלו הלקוח לא יחויב בעלות המשלוח: אם המוצר הגיע שבור
או פגום או בשונה ממה שהוזמן ובמקרה של עיכוב באספקה מעבר ל-14 ימי עבודה.
7. בעת ביטול עסקה תוך שבוע מיום הרכישה עקב אי התאמה, המוכר יחזיר תוך 14 ימים מקבלת
הודעת הביטול את כספו של הצרכן, למעט דמי ביטול בסך 5%.

מבצעים והטבות

1. האתר ומפעיליו שומרים על זכותם לפרסם מדי פעם בפעם מבצעים והטבות, המבצעים
וההטבות יתבצעו על פי ובהתאם לתנאי המבצע אשר יפורסמו באשר לאותו המוצר.
2. האתר ומפעיליו שומרים לעצמם את הזכות המלאה, על פי שיקול דעתם הבלעדי,
להאריך או לקצר את משך הזמן בו יתקיימו מבצעים והטבות,
או אפילו לבטלם לחלוטין, למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין החלטה זו.
3. המוכר רשאי להגביל את כמות הקנייה, על פי שיקול דעתו.

מאחלים לכם קניה נעימה מאוד.
שירות הלקוחות שלנו פעיל בימים א׳-ה׳ בין השעות 9:00-17:30

09-7672630 / 054-6686656